• c5299d88-5b7e 拷贝.png

贴片跳线电阻:HoT-C ●产品类型:TFe:镀锡铁片跳线、TCu:镀锡铜片跳线 ●产品长度:5.2~13.2 ● 产品类型: C型裸片款 ●产品阻值:0欧

关键词:

产品详情 应用 相关产品
产品特点:

      1、合金板材镀锡,焊接性能良好

      2、高可靠性,高过载能力,额定电流 20A

      3、使用温度范围较宽无感型设计.

      4、符合 ROHS 要求和无卤要求

产品型号:

1、产品标称:

 

产品尺寸:

 

电气性能:

 

 

上一个

下一个

给我们留言

Send Us A Message