• z1.png

封体合金电阻LR2512系列: ●功率:1W~3W ●阻值:1mR~500mR ●精度 :±0.5% ±1% ±5% ●温度系数(TCR):≤±50ppm,±75ppm ●符合 ROHS 要求和无卤要求

关键词:

合金

产品详情 应用 相关产品
产品特点:

      1、合金芯片,封体工艺,焊接性能良好

      2、高可靠性,高过载能力,产品精度高。

      3、使用温度范围较宽无感型设计

      4、电阻温度系数 TCR×10-6/℃±50ppm,±75ppm

      5、符合 ROHS 要求和无卤要求

产品型号:

1、产品标称:

产品尺寸:

 

电气性能:

 

 

给我们留言

Send Us A Message